jesteś w Strona główna / Wykonawstwo / Realizacje

rozmiar tekstu: A A A

 REALIZACJE

  Wykaz zrealizowanych zamówień przez FU Geodez
 

L.p.

Nazwa zamówienia

Okres realizacji Zleceniodawca Szczegóły
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Kamienica
lipiec 2004  Urząd Gminy Kamienica  
2. Ułożenie 1500 m2 kostki brukowej
na Placu 1 PSP AK w Szczawie
październik 2005  Urząd Gminy Kamienica  
3. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- stan surowy otwarty w miejscowości Szczawa
kwiecień - lipiec 2007 Inwestor indywidualny  
4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- stan surowy otwarty w miejscowości Kamienica
maj - sierpień 2008 Inwestor indywidualny  
5. Modernizacja Parkingu w Kamienicy listopad 2009  Urząd Gminy Kamienica  
6. Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1
w Mszanie Dolnej
grudzień 2009 Starostwo Powiatowe w Limanowej  
7. Wykonanie zatoki autobusowej, fragmentu chodnika
i odwodnienia liniowego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 968 Lubień-Mszana Dolna-Zabrzeż, km+19+964
- km 21+164 w miejscowości Lubomierz
marzec - kwiecień 2010 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD  
8. Budowa chodnika w centrum miejscowości
Chyszówki przy drodze powiatowej nr 1614K Słopnice
- Chyszówki - Jurków w m. Chyszówki
maj 2010 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD  
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna
- Naszacowice w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Naszacowice
maj - sierpień 2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
10. Przebudowa drogi powiatowej nr K1638 Krościenko
- Sromowce Niżne w km. od ok. 6+860
do km ok. 7+075
 maj - sierpień 2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu  
11. Wymiana nawierzchni placów i chodników
przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych
w Mszanie Dolnej
 sierpień - wrzesień 2010 Starostwo Powiatowe w Limanowej   
12. Modernizacja otoczenia wokół Szkoły Podstawowej
w Dobrej
wrzesień - listopad 2010 Gmina Dobra  
13. Wymiana nawierzchni chodnika na Os. Połoniny
w Szczawnicy
październik - listopad 2010 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica  
14. Remont istniejącego placu betonowego wraz
z remontem ogrodzenia działki
 październik - grudzień 2010 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej  
15. Wykonanie remontu drogi nr 364878K - ul. Bereśnik
w Szczawnicy
 lipiec - sierpień 2010 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica  
16. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- stan surowy otwarty, wykonanie odwodnienia działki,
montaż zbiornika bezodpływowego w m. Szczawa
 kwiecień - lipiec 2011 Inwestor indywidualny  
17. Wymiana nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem
pochylni dla osób niepełnosprawnych na Os. Połoniny
w Szczawnicy oraz niwelacja boiska sportowego
 maj 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  "POŁONINY"  
18. Odbudowa drogi gminnej nr 290689K Jelna - Lipie
Górne uszkodzonej w wyniku działania klęsk
żywiołowych w 2010 roku o długości ok. 750 mb
maj - wrzesień 2011  Gmina Gródek nad Dunajcem  
19. Wykonanie stanu zerowego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w miejscowości Szczawa
 maj - czerwiec 2011 Inwestor indywidualny  
20. Odnowa wsi Kasinka Mała poprzez wykonanie
ogrodzenia boiska sportowego, trybun sportowych,
wykonanie parkingu przy Ośrodka Zdrowia,
wykonanie chodnika przy drodze powiatowej
 czerwiec - sierpień 2011 Urząd Gminy Mszana Dolna  
21. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr K1683 w Toporzysku o długości łącznej - 529,3 mb
 sierpień - listopad 2011 Gmina Jordanów  
22. Odbudowa drogi gminnej nr 290656K Podole Górowa
przez Bród w km 0+000 do 0+300 uszkodzonej
w wyniku klęsk żywiołowych w roku 2010
 wrzesień - październik 2011 Gmina Gródek nad Dunajcem  
23. Budowa ogrodzenia z siatki powlekanej i panelowego
na cokole betonowym przy Remizie OSP
w m. Wysokie oraz wykonanie poręczy
na schodach zewnętrznych
 październik - listopad 2011 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD  
24. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294266K "Mostki
- Żwirownia" w km 0+013 - 0+0345
- układanie krawężnika
 listopad 2011 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD  
25. Remont parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kamienicy
 listopad - grudzień 2011  Urząd Gminy Kamienica  
26. Wykonanie nawierzchni na posesjach, ogrodzeń,
odwodnień liniowych, drenaży, itp.
od 2006 r. Inwestorzy indywidualni  


copyright © geodez.com